آماده سازی زمین براي كاشت نهال گردو

آماده سازی زمین براي كاشت نهال گردو

آماده سازی زمین براي كاشت نهال گردو جهت اجرای اصولی کاشت باید حتما از ریسمان کار و مترهای نقشه برداری بلند که از جنس پلاستیک پارچه ای هستند استفاده نمائید و اجرای کار در مرحله اول به این صورت است که دو(2) سر ریسمان کار را به دور یک چوب میخی شکل...

READ MORE